BB Bridal

• Địa chỉ: 62 Trương Quốc Dung P.10, Quận Phú Nhuận

• Số điện thoại: 08 62 533 733 - 0907 233 411 - 0904 575 962

• Email: bb.bridalvn@gmail.com

• Website: http://www.aocuoibb.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://bbbridal.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/aocuoiBB